Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Sunnhordaland

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 12 alen, enkelte ordnet.dk
2 Alling, 14 alen ordnet.dk
3 Alling, 16 alen, gran, under 1 fot ordnet.dk
4 Alling, 7 alen ordnet.dk
5 Alling, 9 alen
6 Bandbrass?
7 Bjelker, 14 alen
8 Bjelker, 7 alen
9 Blandingskorn
10 Blår lokalhistoriewiki.no
11 Bord
12 Bord, vrak
13 Brennevin, fransk
14 Brennevin, Hamburg
15 Brynestein
16 Brød
17 Brød, skottebrød
18 Bygg ordnet.dk
19 Deeler
20 Deeler, furu
21 Deeler, kjøpmannsdeeler
22 Eddik, vineddik
23 Eiergryn
24 Erter
25 Erter, danske
26 Fiken
27 Fiskeben
28 Fjær, svenske
29 Flaugtrær
30 Garn, ullgarn
31 Genever
32 Glass
33 Gryter
34 Hamp
35 Harvebul ordnet.dk
36 Hasselkulte ordnet.dk
37 Huder, oksehuder, tørre
38 Hummer
39 Hummer, levende
40 Hør ordnet.dk
41 Håndspiker www.naob.no
42 Jern, jernskrap
43 Jern, stangjern
44 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
45 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
46 Kalk
47 Kanel
48 Kattun lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
49 Klapholt, av eik ordnet.dk
50 Korn
51 Krumstøy
52 Krustøy ordbok.uib.no
53 Krydder
54 Lakris
55 Laks
56 Lerret textilnet.dk
57 Lerret, grovt
58 Lin ordnet.dk
59 Makrell
60 Malt
61 Mel
62 Papir
63 Pepper
64 Piper, tobakkspiper
65 Plett
66 Plommer
67 Rav
68 Rogn
69 Rosiner
70 Rug
71 Rug, dansk
72 Rugmel
73 Salt, spansk
74 Sei
75 Sengestolper
76 Severins
77 Sild
78 Sild, røkt
79 Skinn, får
80 Skottemel
81 Slipesteiner ordnet.dk
82 Speil
83 Spinnerokker
84 Stivelse
85 Stivelse, hvit
86 Strie
87 Stry
88 Stål
89 Ståltråd
90 Sukker
91 Sukker, kandissukker
92 Såpe
93 Såpe, grønnsåpe
94 Såpe, hvit
95 Te
96 Tjære
97 Tobakk
98 Tobakksblader
99 Torsk
100 Tran
101 Tørrfisk
102 Ved
103 Ved, bjørkeved
104 Ved, furu
105 Vin, fransk
106 Vindebommer ordnet.dk
107 Øl
108 Åretrær
109 ÅÅÅ Må sjekkes ???