Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra 1. Utført trelast

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Begerholt lokalhistoriewiki.no
2 Bjelker, furu, 12 alen, 1/2 fot brede, dobbelte
3 Bjelker, furu, 12 alen, under 1/2 fot brede, dobbelte
4 Bjelker, gran, 12 alen, 1/2 fot tykke, dobbelte
5 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot brede
6 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede
7 Bjelker, gran, dobbelte, 12 alen, under 1/2 fot brede
8 Bord skåret på borger og bondesager
9 Bord skåret på Grev Danneschiolds sager i Larvik
10 Båndstaker urn.nb.no
11 Håndspiker www.naob.no
12 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
13 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
14 Knær, granknær, 8 tommer
15 Lekter til stråtak ordnet.dk
16 Sparrer, 20 fot
17 Ved, bjørkeved
18 Ved, bøk
19 Ved, einerved
20 Økseskaftemner