Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra 1.Utførte varer, ikke spesifisert

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Asketre
2 Bjelker, 10 alen, enkelte
3 Bjelker, 12 alen, enkelte
4 Bjelker, 7 alen, enkelte
5 Bjelker, 8 alen, enkelte
6 Bjelker, furu, 12 alen, under 1/2 fot brede
7 bjelker, gran, 12 alen, over 1/2 fot brede
8 Bjelker, gran, 12 alen, under 1/2 fot brede
9 Bjelker, gran, 14 alen, 1 fot brede
10 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot
11 Bjelker, gran, 16 alen, 1 fot brede
12 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede
13 Bord og deele
14 Båndstaker urn.nb.no
15 Båndstaker, til halve tønner urn.nb.no
16 Håndspiker www.naob.no
17 Knær, granknær
18 Kulter
19 Lekter til steintak ordnet.dk
20 Lekter til stråtak ordnet.dk
21 Lossetre ordnet.dk
22 Spirer lokalhistoriewiki.no
23 Ved, bjørkeved
24 Ved, furu
25 Ved, or
26 Vindebommer ordnet.dk
27 Årer
28 Åretrær