Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Af Efterskrevne Aaringers forfaldende Oplagsvahrer, som aparte er fortoldet, og icke under foregaaende Alphabet er begreben

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Brennevin, av korn
2 Brennevin, fransk
3 Byggryn
4 Havregryn
5 Rug
6 Salt, fransk
7 Salt, spansk
8 Seilduk
9 Vin, fransk
10 Vin, spansk