Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra All utskipet trelast fra Sand

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen ordnet.dk
2 Alling, 12 alen, enkelte ordnet.dk
3 Alling, 12 alen, furu og gran, doble ordnet.dk
4 Alling, 7 alen ordnet.dk
5 Alling, 8 alen ordnet.dk
6 Bjelker, gran, 14 alen, 1 fot brede
7 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot brede
8 Bjelker, gran, 16 alen, 1 fot brede
9 Båndstaker urn.nb.no
10 Deeler, gran
11 Håndspiker www.naob.no
12 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
13 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
14 Klapholt lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
15 Lekter til steintak ordnet.dk
16 Lekter til stråtak ordnet.dk
17 Spirer, 15 fot lokalhistoriewiki.no
18 Spirer, 20 fot lokalhistoriewiki.no
19 Spirer, gran, 7 palmer
20 Tømmer, osp
21 Ved, bjørkeved
22 Ved, or