Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Bergen og Christiania

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bord, furu, små
2 Gråsei, saltet ordnet.dk
3 Karery
4 Klippfisk
5 Sild, bondesild
6 Sild, røkt
7 Sild, Saltet kjøpmanssild
8 Skinn, bukkeskinn
9 Talg
10 Tjære
11 Torsk, salt
12 Tran
13 Tørket palle sei og mort
14 Tørrfisk
15 Ved, bjørkeved