Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Bergen, Trondheim og Romsdalen

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Blår lokalhistoriewiki.no
2 Bord, furu
3 Bord, furu, vrak
4 Bord, vrak
5 Brennevin, av korn
6 Brennevin av korn
7 Brød
8 Bygg ordnet.dk
9 Erter
10 Gryn
11 Gryter, jern
12 Hamp
13 Havremel
14 Humle
15 Hvete
16 Hvetemel
17 Hør ordnet.dk
18 Håndspiker www.naob.no
19 Jern
20 Kalk
21 Kirsey lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
22 Kniver
23 Laks, saltet
24 Lin ordnet.dk
25 Låser, hengelåser
26 Malt
27 Murstein
28 Rug
29 Rugmel
30 Sakser
31 Salt, fransk
32 Salt, spansk
33 Sengedekken
34 Sild
35 Sild, saltet
36 Sirup
37 Skinn, barket
38 Smør
39 Stivelse, hvit
40 Såpe, hvit
41 Tjære
42 Tobakk, spunnet
43 Tobakksblader
44 Torsk, salt
45 Torskerogn
46 Touver
47 Tran
48 Tråd
49 Tørrfisk
50 Ved, bjørkeved
51 Vin, fransk