Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Christiansund

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Ben
2 Fetevarer, ost
3 Fiskevarer, annen fisk, saltet
4 Fiskevarer, tørre og røkte, laks untatt
5 Klippfisk
6 Laks, røkt
7 Laks, saltet
8 Mose, Steinmose eller Farvemose
9 Mose, svart bergmose
10 Rogn
11 Sild, saltet
12 Skinn, bukk, rensdyr, elg, uberedt
13 Skinn, geit, uberedt
14 Skinn, hornkveg og hest, uberedt
15 Snekkerarbeid
16 Tjære
17 Tran
18 Tømmer og trelast