Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Danmark og Norge, samt andre innenrikse som der er frigjort

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Blandingskorn
2 Blår av lin
3 Bokhvetegryn
4 Brennevin, av korn
5 Brynestein
6 Bygg ordnet.dk
7 Byggmel
8 Bøker
9 Deeler, gran
10 Dynevar, grove
11 Engskjær lokalhistoriewiki.no
12 Epler
13 Epler, tørre
14 Erter
15 Gryn, bygg og havre
16 Gryter, jern
17 Hansker
18 Hasselnøtter
19 Hatter
20 Havre
21 Hjemmelagde varer: bolster, hansker, hatter, lerret, nattrøyer, vadmel og lignende
22 Honning
23 Honningkaker
24 Huder, råhud
25 Humle
26 Hvete
27 Hvetemel
28 Hør ordnet.dk
29 Jern, stangjern, norsk
30 Kakkelovner og takker, jern, norske
31 Kirsey lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
32 Kjøtt, saltet
33 Kobber, gammelt, brunt
34 Kobber, garkobber ordnet.dk
ordnet.dk
35 Kobber, plattkobber www.bergstaden.org
36 Kramsøm lokalhistoriewiki.no
37 Laks, røkt
38 Laks, saltet
39 Leirkar
40 Leirtøy
41 Lerret, grovt
42 Linolje
43 Luer, nattluer av ull
44 Malt
45 Mjød
46 Most
47 Nagler, skipsnagler, eik, små
48 Ost
49 Papir, grått
50 Papir, skrivepapir
51 Papir, stemplet for Bergen 1735
52 Pepperkaker
53 Rug
54 Rug, magasin
55 Røtter
56 Seilduk
57 Sild
58 Skinn, får og kalv
59 Skinn, geit og bukk
60 Skinn, kalv
61 Skinn, oter
62 Skinn, reveskinn
63 Skinn, ulveskinn
64 Skinnpelser
65 Smør
66 Spinnerokker
67 Strømper
68 Stål
69 Såpe, grønnsåpe
70 Såpe, oljesåpe, grønn
71 Takstein
72 Talg
73 Te, bohe digitaltmuseum.se
74 Te, grønn
75 Tobakk, spunnet
76 Trær, til hager
77 Tømmer, ask, smått
78 Tørrfisk
79 Vadmel
80 Ved, bjørkeved
81 Voksstabler ordnet.dk