Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Danmark og provinsene her imellom

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bjelker, 10 alen
2 Bjelker, 12 alen, enkelte
3 Bjelker, 7 alen
4 Bjelker, 8 alen, enkelte
5 Bjelker, 9 alen
6 Bjelker, furu, 16 alen, under 1 fot brede
7 Bjelker, gran, 16 alen, under en halv fot brede
8 Båndstaker urn.nb.no
9 Deeler, gran
10 Deeler, vrak
11 Lastebord
12 Lekter til stråtak ordnet.dk
13 Orekuber
14 Snerd lekter
15 Staver, bjørkestaver
16 Tjære
17 Ved, bjørkeved
18 Ved, einerved
19 Ved, or