Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Danmark, av byens, stiftets og nordlandernes producter

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bjelker
2 Bord
3 Brisling
4 Brosme
5 Brød
6 Båter
7 Fiskevare, titling lokalhistoriewiki.no
8 Flyndre
9 Hasselnøtter
10 Hjortetakk
11 Jern, stangjern
12 Kjøtt
13 Klippfisk
14 Krutt
15 Kvernsteiner
16 Laks, røkt
17 Laksebuker
18 Lange ordnet.dk
19 Lange, tørket
20 Lys, talglys
21 Makrell
22 Multegrøt
23 Multer
24 Nakker ordnet.dk
25 Ost
26 Rekling lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
27 Sei
28 Sild
29 Skinn, bukkeskinn
30 Skinn, får
31 Skinn, geiteskinn
32 Skinn, kalv
33 Skinn, kalv, uberedt
34 Skinn, lam
35 Skinn, mår
36 Skinn, reinsdyrskinn
37 Skinn, reveskinn
38 Smør
39 Svellinger lokalhistoriewiki.no
40 Talg
41 Torsk
42 Tran
43 Tran, Grønlandstran
44 Tyttebær
45 Tønnebånd
46 Tørrfisk
47 Ved
48 Østers