Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Danmark, som her og paa vedbørlige steder tilforn fortoldet

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Flyndre
2 Hatter
3 Humle
4 Hør og lin ordnet.dk
ordnet.dk
5 Ister ordnet.dk
6 Jern, stangjern
7 Rug
8 Salt, fransk
9 Smør
10 Vin, fransk