Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Danmark, ufortollet

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen ordnet.dk
2 Alling, 12 alen ordnet.dk
3 Alling, 14 alen ordnet.dk
4 Alling, 16 alen ordnet.dk
5 Alling, 18 allen ordnet.dk
6 Alling, 7 alen ordnet.dk
7 Alling, 8 alen ordnet.dk
8 Bark, bjerkebark
9 Båndstaker urn.nb.no
10 Deeler, gode
11 Deeler, vrak
12 Gryn, bokhvete og havre
13 Hester
14 Jern, stangjern
15 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
16 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
17 Knær, granknær
18 Kulter
19 Lester
20 Lossetre ordnet.dk
21 Malt
22 Master
23 Rafter, dobbelte ordnet.dk
24 Rafter, enkelte
25 Slipesteiner ordnet.dk
26 Sperrer lokalhistoriewiki.no
27 Staker, gran
28 Steinkull
29 Tjære
30 Tømmer, osp
31 Ved, bjørkeved
32 Viltfugl, jerper
33 Viltfugl, linder
34 Viltfugl, ryper
35 Viltfugl, tiurer
36 Viltfugler, orfugl