Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Dantzig og polsk Preussen

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bygg ordnet.dk
2 Hamp
3 Havre
4 Hvete
5 Lin, uheklet
6 Pepperot
7 Rug