Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Danzig og Polsk Prøysen

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bark, bjerkebark
2 Sei, saltet