Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Den Sardinske stat

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Fetevarer, flesk, alle slag
2 Fetevarer, kjøtt og pølser
3 Fiskevarer, annen fisk, saltet
4 Fiskevarer, tørre og røkte, laks untatt
5 Klippfisk
6 Lys, talglys
7 Smør
8 Trævarer, tømmer og trelast