Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra England

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bjelker, 14 alen, under 1 fot brede
2 Bjelker, furu
3 Bjelker, furu, 12 alen, under 1/2 fot brede
4 Bjelker, furu, 12 alen, under 1/2 fot brede, dobbelte
5 Bjelker, furu, 12 til 19 palmer, 48 riksdaler per tylft
6 Bjelker, furu, 14 alen, under 1 fot bredde
7 Bjelker, furu, 16 alen, under 1 fot brede
8 Bjelker, furu, 18 alen, under 1 fot brede
9 Bjelker, furu, 20 alen, under 1 fot brede
10 Bjelker, furu, lange
11 Bjelker, gran
12 Bjelker, gran, 12 alen, under 1/2 fot brede, dobbelte
13 Bjelker, gran, 14 alen, 1 fot brede
14 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot
15 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede
16 Bjelker, gran, 18 alen, under 1 fot brede
17 Bjelker, gran, lange
18 Bord, furu, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 tomme tykke
19 Bord, furu, 11 til 12 fot, 1 1/4 tommer tykke
20 Bord, furu, 11 til 12 fot lange, 1 1/4 tommer tykke
21 Bord, furu, forskjellige sorter, a 10 riksdaler per 100
22 Bord, furu og gran
23 Bord, furu og gran, 2 til 4 tomme tykke, 6 til 14 fot
24 Bord, furu og gran, 6 til 14 fot lange, 2 a 3 tommer tykke
25 Bord, furu og gran, 6 til 14 fot lange 1 1/2 til 3 tommer tykke
26 Bord, gran, forskjellige sorter, a 7 riksdaler per 100
27 Furu, 12 alen, dobbelte
28 Furu, 18 alen
29 Gran, 18 alen
30 Havre, 1 riksdaler per tønne
31 Hornstaver lokalhistoriewiki.no
32 Hummer
33 Hummer, levende
34 Jern, 14 riksdaler per skippund
35 Jern, stangjern
36 Planker, furu, 10 for, 2 toms
37 Planker, furu, 10 for, 3 toms
38 Planker, furu, 10 fot. 1 1/2 toms
39 Planker, furu, 12 fot, 2 1/2 tomme
40 Planker, furu, 12 fot, 2 tommer
41 Planker, furu, 12 fot, 3 tommer
42 Planker, furu, 14 fot, 2 tommer
43 Planker, furu, 14 fot, 3 tommer
44 Planker, furu, a 20 riksdaler per 100
45 Planker, furu og gran, 10 til 14 fot, 2 til 3 tommer
46 Planker, gran, 10 fot, 2 tommer
47 Planker, gran, 10 fot, 3 tommer
48 Planker, gran, 11 til 13 fot, 2 til 3 tommer
49 Planker, gran, 12 fot, 2 1/2 tomme
50 Planker, gran, 12 fot, 2 tommer
51 Planker, gran, 12 fot, 3 tommer
52 Planker, gran, 14 fot, 2 tommer
53 Planker, gran, 14 fot, 3 tommer
54 Planker, gran, a 14 riksdaler per 100
55 Rafter, dobbelte, a 16 riksdaler per 1000
56 Rafter, enkelte, a 8 riksdaler per 1000
57 Staver, av eik, piper og oksehoder
58 Stolper, furu
59 Ved, bjørkeved
60 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ??