Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Fra Danmark og Norge, samt andre Inden Rigs Stæder, som der ere frigiorde

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Agurker
2 Almanakker
3 Apotekervarer
4 Baj textilnet.dk
5 Billedhuggerarbeid
6 Bly
7 Bokbinderspon
8 Bokhvetegryn
9 Bommesi ordnet.dk
10 Bord, eik, båtsbord
11 Bord, furu
12 Brennevin, av korn
13 Brennevin, fransk
14 Brynestein
15 Bygg ordnet.dk
16 Byggryn
17 Bøker
18 Bønner
19 Chalon textilnet.dk
20 Damask
21 Dragkiste
22 Dvelk ordnet.dk
textilnet.dk
23 Dynevar
24 Eddik, av øl
25 Epler og pærer
26 Erter
27 Fjær, gåsefjær
28 Flesk
29 Flyndre
30 Fløyel, flossfløyel
31 Folieblomster ordnet.dk
32 Forklær, trykte
33 Frukt, tørre
34 Garn, lingarn
35 Hamp
36 Hansker
37 Hatter
38 Havre
39 Hjortetakk
40 Hodesett og smekke
41 Honning
42 Huder, barkede
43 Huder, reinsdyr
44 Humle
45 Hvete
46 Hvetemel
47 Hylleblomster
48 Hør ordnet.dk
49 Jern, gammelt
50 Jern, stangjern, norsk
51 Kaffebønner
52 Kakkelovner og takker, jern, norske
53 Kalemank, tysk lokalhistoriewiki.no
54 Kammerduk lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
55 Kanelblomster
56 Kanoner, små
57 Kanvas lokalhistoriewiki.no
58 Kareter ordnet.dk
59 Kasketter ordnet.dk
60 Kirsey lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
61 Kjøtt, lam, islandsk
62 Kjøtt, røkt
63 Kjøtt, saltet
64 Klaverer, brukte
65 Klede, fint
66 Klede, grovt
67 Kledninger, broderte
68 Kobber, garkobber ordnet.dk
ordnet.dk
69 Kobber, plattkobber www.bergstaden.org
70 Kobberkjeler
71 Kobberplater, stemplet
72 Lakk
73 Leirtøy
74 Lerret, bielefeld lokalhistoriewiki.no
75 Lerret, grovt
76 Lerret, sleslerret lokalhistoriewiki.no
77 Lerret, vahrendorf textilnet.dk
78 Linser
79 Lys, talglys
80 Malt
81 Mannagryn lokalhistoriewiki.no
82 Messing, plater
83 Mjød
84 Multum lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
85 Murstein
86 Nattrøyer
87 Nettelduk lokalhistoriewiki.no
www.naob.no
88 Nonnenskjær lokalhistoriewiki.no
89 Oljeblått ordnet.dk
90 Olmerduk lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
91 Ost
92 Palentiner lokalhistoriewiki.no
93 Papir, av Christiania fabrikk
94 Papir, brunt
95 Papir, kongelig stemplet for året 1749
96 Papir, kongelig stemplet for året 1750
97 Papir, papp
98 Papir, tørrfiskpapir
99 Parykker
100 Pennefjær
101 Pepper
102 Pergament
103 Perlesnorer
104 Planker, eik
105 Portretter
106 Pudder
107 Pundlær ordnet.dk
108 Putevar
109 Rask lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
110 Rosiner
111 Rug
112 Rug, kongelig magasin
113 Rugmel
114 Ryer, ullryer
115 Saft av hyll
116 Sajet, dantzig lokalhistoriewiki.no
117 Salt, fransk
118 Salt, spansk
119 Seilduk
120 Sild, tørket, jysk
121 Sirup av hylleblomster
122 Sjampinjonger
123 skinn, bukk, får, geit og kalv, beredt
124 Skinn, bukk, får, geit og kalv, uberedt
125 Skinn, gaupe lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
126 Skinn, grønlandsk selskinn
127 Skinn, ilderskinn
128 Skinn, mår
129 Skinn, oter og rev
130 Skinn, selhuder
131 Skinnpelser
132 Sko
133 Skobørster
134 Speil
135 Spillebord
136 Staver, oksehodestaver
137 Staver, tønnestaver
138 Stivelse
139 Stokker, lakkerte
140 Strømper
141 Stål
142 Sukker, kandissukker
143 Sukker, topsukker ordnet.dk
144 Såpe
145 Terpentin
146 Tobakk, islandsk
147 Tobakk, rapé ordnet.dk
148 Tobakk, spunnet
149 Tobakksblader
150 Tobakksdåser av kobbeskinn
151 Tran, Grønlandstran
152 Trille lokalhistoriewiki.no
153 Tøfler
154 Tørklær
155 Tøy, ull
156 Ull
157 Urverk
158 Vadmel
159 Vektstkåler
160 Verken ordnet.dk
161 Vin, fransk
162 Voksstabler ordnet.dk
163 Våglodd, jern
164 Våglodd, metall