Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Fra Holmestrands tolderi er hid flaadet som i skibene er indlad og udført

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen ordnet.dk
2 Alling, 12 alen ordnet.dk
3 Alling, 12 alen, furu, doble ordnet.dk
4 Alling, 7 alen ordnet.dk
5 Bjelker, gran, 14 alen, 1 fot brede
6 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot
7 Deeler, gran
8 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
9 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
10 Sperrer, 15 fot
11 Sperrer, 20 fot
12 Sperrer, Capper sperrer
13 Spirer, 7 palmer lokalhistoriewiki.no
14 Spirer, under palm
15 Ved, bjørkeved