Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Fra sønna- og nordenfields, innført til Romsdalsmarkedet

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Akevitt
2 Bly
3 Blår lokalhistoriewiki.no
4 Brennevin, fransk
5 Brennevin av korn
6 Bøker
7 Eddik, vineddik
8 Hamp
9 Humle
10 Hør ordnet.dk
11 Jern, takker
12 Klede
13 Kramvarer
14 Krydder
15 Medikamenter
16 Mjød
17 Piper, tobakkspiper
18 Rosiner
19 Salt, fransk
20 Salt, spansk
21 Seilduk
22 Stål
23 Tinn
24 Tobakk, spunnet
25 Tobakksblader
26 Vin, fransk
27 Øl