Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Fremmed steder

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen, enkelte ordnet.dk
2 Alling, 12 alen, enkelte ordnet.dk
3 Alling, 6 til 7 alen, enkelte ordnet.dk
4 Alling, 8 alen, enkelte
5 Barkholt lokalhistoriewiki.no
6 Bek
7 Bjelker, 12 alen
8 Bjelker, 14 alen
9 Bjelker, 16 alen
10 Bjelker, 18 alen
11 Bjelker, furu, 12 alen, 1/2 fot brede
12 Bjelker, furu, 12 alen, under 1/2 fot brede
13 Bjelker, furu, 14 alen, 1 1/2 fot brede
14 Bjelker, furu, 14 alen, 1 fot brede
15 Bjelker, furu, 14 alen, under 1 fot brede
16 Bjelker, furu, 16 alen, 1 fot brede
17 Bjelker, furu, 16 alen, under 1 fot brede
18 Bjelker, furu, 18 alen, 1 fot brede
19 Bjelker, furu, 18 alen, under 1 fot brede
20 Bjelker, furu, 20 alen, 1 fot brede
21 Bjelker, furu, 20 alen, under 1 fot brede
22 Bjelker, gran, 12 alen, 1/2 fot tykke, dobbelte
23 Bjelker, gran, 14 alen, 1 fot brede
24 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot
25 Bjelker, gran, 16 alen, 1 fot brede
26 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede
27 Bjelker, gran, 18 alen, 1 fot brede
28 Bjelker, gran, 18 alen, under 1 fot brede
29 bjelker, gran, 20 alen, 1 fot
30 Bjelker, gran, 20 alen, under 1 fot brede
31 Bjelker, gran, dobbelte, 12 alen, under 1/2 fot brede
32 Bord, furu, kjøpmannsbord
33 Bord, gran, kjøpmannsbord
34 Bord, undermåls, vrak og sidehånd
35 Bord og deele
36 Brennevin, fransk
37 Brynestein
38 Deeler
39 Deeler, furu
40 Deeler, furu, dobbelte
41 Deeler, gran
42 Deeler, gran, dobbelte
43 Ederdun
44 Enebær
45 Fiskevare, titling lokalhistoriewiki.no
46 Fisk i skruefader
47 Fjær
48 Horn, hjortehorn
49 Huder, hjort og reinsdyr, beredte
50 Håndspiker www.naob.no
51 Jern, i stenger
52 Jern, stangjern
53 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
54 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
55 Kjøtt, saltet
56 Klapholt lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
57 Klede, fint
58 Klippfisk
59 Kobber, garkobber ordnet.dk
ordnet.dk
60 Kobber, i arbeid
61 Kobber, Kongl: M. tiende
62 Kobber, Kongl. Indsetz
63 Kobber, Løkkens
64 Kobber, Røros
65 Kummen lokalhistoriewiki.no
66 Kvernsteiner
67 Laks, saltet
68 Laks, speket
69 Laks, svelling
70 Lerret, bielefeld lokalhistoriewiki.no
71 Malt
72 Nakker ordnet.dk
73 Naver
74 Oker og refst
75 Rask lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
76 Rogn
77 Rom
78 Sei
79 Sei, saltet
80 Sei, tørket
81 Sild, saltet
82 Skinn, bukkeskinn, beredt
83 Skinn, bukkeskinn, uberedt
84 Skinn, geiteskinn, beredt
85 Skinn, gråverk ordnet.dk
86 Skinn, kalv, uberedt
87 Skinn, reinkalv, beredte
88 Skinn, semsket ordnet.dk
89 Smør
90 Sperrer, 15 fot
91 Sperrer, 18 fot
92 Sperrer, 20 fot
93 Sperrer, 24 fot
94 Sperrer, 25 fot
95 Sperrer, 30 fot
96 Spirer, gran, 12 palmer
97 Spirer, gran, 5 til 6 palmer
98 Spirer, gran, 7 palmer
99 Spirer, gran, 8 palmer
100 Spirer, gran, 9 palmer
101 Staver, einerstaver
102 Stein, uarbeidet eller gråstein
103 Stolper, firhugne stolper ordnet.dk
104 Talg
105 Tjære
106 Torsk
107 Torsk, salt
108 Tran
109 Tømmer, osp
110 Tørrfisk
111 Ull
112 Ved
113 Ved, bjørkeved
114 Ved, furu
115 Ved, or
116 Ved, splittved
117 Vindebommer ordnet.dk