Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Fremmede fra Hertugdømmet, Slesvig og Holsteen indkommende Vahre

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Humle
2 Pepperot