Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Fremmede fra Hertugdømrne Slesvig og Holstein

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Blomster
2 Humle
3 Kammer, hornkammer
4 Rug
5 Trilles