Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Fremmede steder, dette året innført og opplagt

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Brennevin, fransk
2 Salt, fransk