Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Fremmede steder, fortollet i Trondheim eller Bergen

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Allehånde
2 Alun lokalhistoriewiki.no
3 Anis
4 Blikkarbeid
5 Blikkpulver
6 Blyanter ordnet.dk
7 Brennevin, fransk
8 Eddik, vineddik
9 Filler
10 Flanell
11 Flasker, Hodevannsflasker
12 Hansker
13 Honning
14 Hårnåler
15 Ildstål
16 Illystring lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
17 Indigo
18 Ingefær
19 Jern, i arbeid
20 Kaffebønner
21 Kamfer
22 Kattun lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
23 Kirsey lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
24 Klede
25 Knappenåler
26 Knapper
27 Knipetenger
28 Kniver
29 Kochenille ordnet.dk
30 Korinter
31 Krapp lokalhistoriewiki.no
32 Kummen lokalhistoriewiki.no
33 Lerret textilnet.dk
34 Lin ordnet.dk
35 Luer av bomull og ull
36 Manchester textilnet.dk
37 Mandler
38 Messing, i arbeid
39 Muskattblomme
40 Olmerduk lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
41 Papir
42 Piper
43 Poppentøy
44 Ravnduk lokalhistoriewiki.no
45 Rom
46 Rosiner
47 Rug
48 Safran
49 Salt
50 Sennep
51 Silke- og ullvarer
52 Sjokolade
53 Slipesteiner ordnet.dk
54 Speil
55 Spisskummen lokalhistoriewiki.no
56 Stivelse
57 Stoff lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
58 Svisker
59 Synåler
60 Tobakksblader
61 Tørklær
62 Uldrian lokalhistoriewiki.no
63 Ullvarer
64 Valnøtter
65 Vitriol ordnet.dk
66 ÅÅÅ Må sjekkes ???