Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Fremmede steder, uten traktat og her fortollet

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Humle
2 Jern, stangjern
3 Makrell, salt
4 Smør