Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Fyrstedømmene

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Agurker
2 Alling, 10 alen ordnet.dk
3 Alling, 12 alen, enkelte ordnet.dk
4 Alling, 12 alen, furu, 1/2 fot ordnet.dk
5 Alling, 12 alen, furu, under 1/2 fot ordnet.dk
6 Alling, 12 alen, gran, 1/2 fot ordnet.dk
7 Alling, 12 alen, gran, under 1/2 fot ordnet.dk
8 Alling, 14 alen, gran, 14 alen, under 1 fot ordnet.dk
9 Alling, 16 alen, furu, under 1 fot ordnet.dk
10 Alling, 16 alen, gran, under 1 fot ordnet.dk
11 Alling, 18 alen, furu, under 1 fot ordnet.dk
12 Alling,18 alen, gran, under 1 fot ordnet.dk
13 Alling, 8 alen ordnet.dk
14 Alling, 8 alnen, gran, under 1 fot
15 Alun lokalhistoriewiki.no
16 Amdam ordnet.dk
17 Ansjos
18 Apotekervarer
19 Aske
20 Baj textilnet.dk
21 Berlinerblått snl.no
22 Bjelker, 10 alen
23 Bjelker, 10 alen, enkelte
24 Bjelker, 12 alen, dobbelte
25 Bjelker, 12 alen, enkelte
26 Bjelker, 6 til 7 alen
27 Bjelker, 6 til 7 alen, enkelte
28 Bjelker, 7 alen
29 Bjelker, 8 alen
30 Bjelker, 8 alen, enkelte
31 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot
32 Bokhvetegryn
33 Bord
34 Bord, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 tommer tykke
35 Bord, 10 til 12 fot lange, 2 1/2 og 3 tommer tykke
36 Bord, 1 1/4 tomme tykke
37 Bord, alle slag
38 Bord, furu og gran
39 Bord, furu og gran, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 og 1 1/2 tommer tykke
40 Brasilienholt lokalhistoriewiki.no
41 Brennevin, av korn
42 Bygg ordnet.dk
43 Byggmel
44 Byggryn
45 Børster
46 Bånd, diverse
47 Bånd, lin
48 Bånd, snørebånd
49 Bånd, støvelbånd
50 Båndstaker urn.nb.no
51 Eddik, av sider
52 Eddik, av øl
53 Enebær
54 Epler
55 Erter
56 Fargetre
57 Flasker, glass
58 Flesk, røkt
59 Forklær av kattun textilnet.dk
60 Forklær av lerret
61 Forklær av sirs lokalhistoriewiki.no
62 Frakketøy
63 Furu, 12 alen, dobbelte, under 1/2 fot brede
64 Furu, 18 alen, under 1 fot brede
65 Glass
66 Glass, kasser
67 Glass, kister
68 Glass, kronglass ordnet.dk
69 Glass, kurver
70 Glass, Vindusruter
71 Granater
72 Gryter
73 Gryter, jern
74 Gulrøtter
75 Hagefrø
76 Hagestenger
77 Harv
78 Havre
79 Havregryn
80 Hekter og maljer
81 Hester
82 Honning
83 Huder, bjørn
84 Humle
85 Hunere eller Rafter
86 Hvete
87 Hvetemel
88 Jern, plater
89 Jern, spiker
90 Jern, stangjern
91 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
92 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
93 Kakkelovner, jern
94 Kalk
95 Kamfer
96 Kammer, av bein
97 Kammer, hornkammer
98 Kanonkuler
99 Karder
100 Kattun lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
101 Kattun, trykt
102 Kjøtt, saltet
103 Klaverer
104 Kløverfrø
105 Knapper av metall
106 Kniplinger, merling lokalhistoriewiki.no
107 Kobber
108 Kobberplater
109 Kummen lokalhistoriewiki.no
110 Laks
111 Lekter
112 Lekter til steintak ordnet.dk
113 Lerret, blomstrete
114 Lerret, hjemmelagd
115 Lerret, pakklerret textilnet.dk
116 Lerret, trykt
117 Lerret, vanlig
118 Lin, uheklet
119 Linfrø
120 Linkaker
121 Lossetre ordnet.dk
122 Luer av ull
123 Lys, talglys
124 Løk
125 Malt
126 Medisiner
127 Messing
128 Messingtråd
129 Mjød
130 Multer og tyttebær
131 Multum lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
132 Murstein
133 Nattrøyer
134 Nürnbergervarer
135 Nåler, hårnåler
136 Oblater ordnet.dk
137 Ost
138 Papir
139 Pepperot
140 Perlegryn
141 Perlegrynmel
142 Pottaske lokalhistoriewiki.no
143 Pudder
144 Pumpetre ordnet.dk
145 Punger, pengepunger
146 Risengryn
147 Rosiner
148 Rug
149 Rugmel
150 Sabler
151 Seilduk
152 Sengetøy
153 Sennep
154 Sennepsfrø
155 Sikori ordnet.dk
156 Sild, saltet
157 Sirs lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
158 Skinn, bukk og geit
159 Skinn, ekorn lokalhistoriewiki.no
160 Skinn, gaupe eller jerv
161 Skinn, geiteskinn
162 Skinn, hermelin
163 Skinn, ilderskinn
164 Skinn, jerv
165 Skinn, kalv
166 Skinn, mår
167 Skinn, oter
168 Skinn, reveskinn
169 Smør
170 Spade, Hagespader
171 Sparrer ordnet.dk
172 Spiler
173 Steinkull
174 Stivelse
175 Stoler
176 Stål
177 Talg
178 Te
179 Tjære
180 Tobakk
181 Tobakk, kardustobakk
182 Tobakk, rapé ordnet.dk
183 Tobakk, røketobakk
184 Tobakk, snuff
185 Tobakkspipehytter
186 Tran
187 Trær, frukttrær
188 Tvebakker lokalhistoriewiki.no
189 Tyttebær
190 Tømmer, Furu, 14 alen, under 1 fot
191 Tørklær, bomull og lerret
192 Tørklær, kattun
193 Tørklær, lerret
194 Tørklær, trykte
195 Ulltøy
196 Ulltøy, farget
197 Urter
198 Ved, bjørkeved
199 Ved, or
200 Velp lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
201 Viltfugler, orfugl
202 Voks, gul
203 Voksstabler ordnet.dk
204 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ??