Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Gdansk og polsk Preussen

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Blår lokalhistoriewiki.no
2 Bygg ordnet.dk
3 Hamp, uheklet
4 Havre
5 Humle
6 Hvete
7 Lerret, blårlerret
8 Lin, uheklet
9 Rug