Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Genua

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Brennevin, av korn
2 Klippfisk
3 Lange ordnet.dk
4 Platfisk
5 Rundfisk ordnet.dk
6 Råskjær
7 Salt, spansk