Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Gibraltar

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Fiskevarer, tørre og røkte, laks untatt
2 Sild, saltet
3 Trævarer, tømmer og trelast