Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Hertugdømmene/Provinsene

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bjelker, furu, 14 alen, under 1 fot bredde
2 Bjelker, furu, 16 alen, under 1 fot brede
3 Bjelker, furu 12 alen, under 1/2 fot brede, dobbelte
4 Bjelker, gran, 12 alen, enkelte
5 Bjelker, gran, 6 til 7 alen
6 Bjelker, gran, 8 alen
7 Bjelker, gran, 9 til 10 alen
8 Båtstaker
9 Jern, plater
10 Jern, stangjern
11 Jufferter lokalhistoriewiki.no
12 Kakkelovner, jern
13 Kobber, gammelt
14 Lekter til stråtak ordnet.dk
15 Sagblader av jern
16 Ved, bjørkeved
17 Vrage Side Laste 1/2 bord, Battins og Ender