Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Hertugdømmet Slesvig, Vestindien

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bord, furu og gran, 4 til 5 alen lange
2 Bord, furu og gran, 5 til 6 alen lange
3 Olje, lin