Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Holland og Flandern

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 12 alen, furu, 1/2 fot ordnet.dk
2 Alling, 12 alen, furu, under 1/2 fot ordnet.dk
3 Alling, 12 alen, gran, 1/2 fot ordnet.dk
4 Alling, 12 alen, gran, under 1/2 fot ordnet.dk
5 Alling, 14 alen, furu, 1 fot ordnet.dk
6 Alling, 14 alen, gran, 14 alen, under 1 fot ordnet.dk
7 Alling, 14 alen, gran, 1 fot ordnet.dk
8 Alling, 16 alen, furu, 1 fot ordnet.dk
9 Alling, 16 alen, furu, under 1 fot ordnet.dk
10 Alling, 16 alen, gran, 1 fot ordnet.dk
11 Alling, 16 alen, gran, under 1 fot ordnet.dk
12 Alling, 16 alen, under 1 fot ordnet.dk
13 Alling, 18 alen, furu, under 1 fot ordnet.dk
14 Alling,18 alen, gran, under 1 fot ordnet.dk
15 Alling, furu, 18 allinger, 1 fot brede
16 Bord, 18 alen, gran, 1 fot
17 Bord, furu, 10 til 12 fot, 1 1/4 tommer tykke
18 Bord, furu, alle slag, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 tommer
19 Brennevin, fransk
20 Furu, 12 alen, dobbelte, under 1/2 fot brede
21 Furu, 18 alen, under 1 fot brede
22 Gran, 18 alen, 1 fot brede
23 Gran, 18 alen, under 1 fot brede
24 Hummer, levende
25 Ost
26 Planker
27 Spirer, gran, 5 til 6 palmer
28 Tobakk, karvet
29 Tømmer, Furu, 14 alen, under 1 fot
30 Ved, bjørkeved
31 Ved, furu
32 Ved, or
33 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ??