Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Innelandske varer til innenlandske steder

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bjelker, 7 alen
2 Blandings- og havrekorn
3 Blandings- og havremel
4 Bord, vrak
5 Brisling, saltet
6 Bygg ordnet.dk
7 Hasselnøtter
8 Jern, stangjern, norsk
9 Kakkelovner, jern
10 Kjøtt, røkt
11 Kjøtt, saltet
12 Klippfisk
13 Laks, røkt
14 Laks, saltet
15 Makrell, salt
16 Rug
17 Sei, saltet
18 Sild, røkt
19 Sild, saltet
20 Skinn, bukkeskinn
21 Skinn, får og kalv
22 Skinn, geiteskinn
23 Smør
24 Staver, eikestaver, norske
25 Stål, fat, norsk
26 Svellinger, røkte
27 Såpe, grønnsåpe
28 Talg
29 Torsk, salt
30 Tran
31 Tørrfisk
32 Ull, norsk
33 Ullvarer, alle andre sorter
34 Ved, bjørkeved