Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Innenlandske varer fra innenlandske steder

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bisselstenger
2 Bord, furu
3 Brennevin av korn, Altona
4 Bygg ordnet.dk
5 Erter
6 Flesk
7 Hatter, københavnske
8 Havre
9 Havregryn
10 Hvete
11 Jern, brødtakker
12 Jern, fat, stål
13 Jern, stangjern, norsk
14 Kakkelovner, jern
15 Kalk
16 Kummen lokalhistoriewiki.no
17 Malt, dansk
18 Ost
19 Papir, skrivepapir
20 Rug
21 Sagbrandere, jern
22 Steintøy
23 Såpe, oljesåpe, grønn
24 Ull
25 Ål, tørket