Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Innenlandske varer til utenlandske steder

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bjelker, 12 alen
2 Bjelker, 6 alen
3 Bjelker, 9 og 10 alen
4 Bjelker, store, vrak
5 Bord, dobbelte, vrak
6 Bord, enkelte, vrak
7 Bord, furu, dobbelt
8 Bord, furu, enkelte
9 Bord, Furubord, dobbelte
10 Båndstaker urn.nb.no
11 Harvebul ordnet.dk
12 Hasselkulte ordnet.dk
13 Hasselnøtter
14 Hester
15 Hester, norske
16 Hopper
17 Huder, bjørn
18 Hummer, levende
19 Hustømmer, gammelt
20 Håndspiker www.naob.no
21 Kabliau, saltet
22 Klippfisk
23 Laks, røkt
24 Laks, saltet
25 Lys, talglys
26 Sild, saltet
27 Skinn, bukk, kalv, geit etc., beredt
28 Skinn, bukkeskinn
29 Skinn, oter
30 Skinn, reveskinn
31 Skinn, ulveskinn
32 Specks
33 Sperrer, 15 fot
34 Staver, furustaver
35 Torsk, salt
36 Ved, bjørkeved
37 ÅÅÅ Må sjekkes ???