Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Innenlandsvarer fra innenlandske steder

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bokhvetegryn
2 Bord, furu, vrak
3 Brennevin, av korn, Altona
4 Brisling og sild, saltet
5 Bygg ordnet.dk
6 Erter
7 Hatter
8 Hvete
9 Jern, stangjern, norsk
10 Jern, takker
11 Kakkelovner, jern
12 Kalk
13 Malt
14 Mjød
15 Papir, skrivepapir
16 Rug
17 Steintøy
18 Såpe, oljesåpe