Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Innenriks til forhandling og lossing

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bokhvetegryn
2 Brennevin, av korn
3 Bygg ordnet.dk
4 Erter
5 Flesk
6 Hamp
7 Hansker
8 Hatter
9 Havre
10 Hiemmegiordt Lerridt Dyne Vahr, Hatter, Handscher, Hechter og Kammer
11 Humle
12 Hør ordnet.dk
13 Kalk
14 Kniver
15 Knivskjær
16 Kord
17 Lerret, hjemmelagd
18 Makrell
19 Makrell, rogn
20 Malt
21 Rug
22 Sei
23 Sild
24 Sild, tørket
25 Smør
26 Strømper av ull
27 Såpe, fra København
28 Tallerkner av tre
29 Trekanner