Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Innførte Efterskrevne varer

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Blår lokalhistoriewiki.no
2 Filt
3 Gryter, jern
4 Humle
5 Lerret, sleslerret lokalhistoriewiki.no
6 Ost, hollandsk
7 Sild, hollandsk
8 Steintøy, Hollandsk steintøy
9 Tobakk