Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Innførte varer fra adskillige steder innen Rikene som tidligere er fortollet

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen ordnet.dk
2 Alling, 7 alen ordnet.dk
3 Alling, 8 alen ordnet.dk
4 Baj textilnet.dk
5 Bjelker, furu
6 Bokhvetegryn
7 Brennevin, av korn
8 Bygg ordnet.dk
9 Båndstaker urn.nb.no
10 Deeler, furu
11 Deeler, furu, vrak
12 Ertemel
13 Erter
14 Fisk, islandsk
15 Flesk
16 Flyndre
17 Gryn, bygg og havre
18 Hamp
19 Hansker
20 Hatter
21 Havre
22 Humle
23 Kalk
24 Kjøtt, saltet
25 Kjøtt, tørket
26 Klippfisk
27 Kolje, saltet
28 Laks
29 Malt
30 Murstein
31 Ost
32 Pryssing lokalhistoriewiki.no
33 Rug
34 Rugmel og blandingsmel
35 Salt, spansk
36 Sild, saltet
37 Smør
38 Spirer, 20 fot lokalhistoriewiki.no
39 Såpe, innenlandsk
40 Takstein
41 Tobakk
42 Vadmel, lerrret, Egte, dyner, hatter, dynevar, drejl, ast, og 40 giess
43 Ved
44 Ved, splittved
45 Øl, Rostockerøl
46 Ål
47 Åretrær
48 ÅÅÅ Må sjekkes ???