Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Innførte varer fra fremmede steder som udi skiperommene er blevne beliggende og ufotollet igjen utført

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Dynevar
2 Epler
3 Erter
4 Humle
5 Malt
6 Mel
7 Sild