Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Innførte varer som er videre utført til innerikse steder

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bygg ordnet.dk
2 Ertemel
3 Erter
4 Fiken
5 Flesk
6 Flyndre
7 Flyttegods
8 Granater
9 Gryn
10 Gråsei ordnet.dk
11 Hamp
12 Hansker
13 Hatter
14 Humle
15 Håndgranater
16 Jern, takker
17 Kjøtt, tørket
18 Kork
19 Kuller ordnet.dk
20 Laks
21 Lerret og vadmel
22 Malt
23 Mel, bygg, rug og havre
24 Ost
25 Papir
26 Pepperkaker
27 Rug
28 Salt, spansk
29 Sild
30 Sitroner
31 Skrå
32 Smør
33 Tallerkner av tre
34 Tinn, i arbeid
35 Torsk
36 Tran
37 Tørrfisk