Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Lubech

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Allehånde
2 Blausel ordnet.dk
3 Blias
4 Blyhvitt ordnet.dk
5 Bomull
6 Dreiel textilnet.dk
7 Havre
8 Humle
9 Hør ordnet.dk
10 Kammerduk lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
11 Klede
12 Knipetenger
13 Korinter
14 Multum lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
15 Poplin ordnet.dk
16 Rask lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
17 Rosiner
18 Safran
19 Sinober snl.no
20 Streng
21 Svamp
22 Taft textilnet.dk
23 Trille lokalhistoriewiki.no
24 Tråd