Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Mellomrigene

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen ordnet.dk
2 Alling, 12 alen ordnet.dk
3 Alling, 7 alen ordnet.dk
4 Barkun, enkelte ordnet.dk
5 Bjelker, furu, 16 alen, under 1 fot brede
6 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede
7 Deeler, furu og gran
8 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
9 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
10 Lekter til stråtak ordnet.dk
11 Ved, bjørkeved