Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Norge, Romsdals Marchets udgaaende

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Akevitt
2 Blår lokalhistoriewiki.no
3 Brennevin av korn
4 Bøker
5 Eddik, vineddik
6 Hamp
7 Humle
8 Hør ordnet.dk
9 Kramvarer
10 Krydder
11 Medikamenter
12 Piper, tobakkspiper
13 Salt, fransk
14 Skinn, bukkeskinn
15 Smør
16 Tinn
17 Tobakk, spunnet
18 Tobakksblader
19 Vin, fransk