Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Norge, tollfritt

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Epler
2 Flesk
3 Jern
4 Kakkelovner
5 Kalk
6 Kalk til kongelig tjeneste
7 Lys, talglys
8 Makrell
9 Oliven
10 Papir
11 Salt, spansk
12 Sei, saltet
13 Sei, tørket
14 Sild, saltet
15 Steinkull
16 Steintøy
17 Syltetøy
18 Talg
19 Tobakk
20 Torsk
21 Tran
22 Tørrfisk
23 Vin, fransk
24 Vin, hetvin
25 Vin, Rhinskvin