Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Norge, utført fra byen

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Brosme
2 Fiskevare, titling lokalhistoriewiki.no
3 Flyndre
4 Hjortetakk
5 Kjøtt, røkt
6 Kjøtt, saltet
7 Klippfisk
8 Krutt, fabrikert lokalt
9 Laksebuker
10 Lys, talglys
11 Makrell
12 Nakker ordnet.dk
13 Ost
14 Rekling lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
15 Sei
16 Sild
17 Smør
18 Talg
19 Torsk
20 Tran
21 Tørrfisk