Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Norge, utført fra byens, stiftets og nordlandenes producter og forarbeidelser

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Aske, tangaske
2 Bord
3 Brisling
4 Brosme
5 Fiskevare, titling lokalhistoriewiki.no
6 Flyndre
7 Hasselnøtter
8 Hatter, regnhatter
9 Huder, reinsdyr
10 Kjøtt, røkt
11 Kjøtt, saltet
12 Klippfisk
13 Krutt
14 Laks, røkt
15 Laksebuker
16 Laksetunger
17 Lange ordnet.dk
18 Lange, tørket
19 Lys, talglys
20 Makrell
21 Multegrøt
22 Nakker ordnet.dk
23 Ost
24 Rav og rekling lokalhistoriewiki.no
lokalhistoriewiki.no
25 Rekling lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
26 Ryer, ullryer
27 Salt, fransk
28 Salt, spansk
29 Sei
30 Sild
31 Skinn, får
32 Skinn, geiteskinn
33 Skinn, reinsdyrskinn
34 Sko, støvler og tøffler
35 Slipesteiner ordnet.dk
36 Smør
37 Steinkull
38 Talg
39 Tobakksblader, virginia
40 Torsk
41 Tran
42 Tørrfisk