Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Norge, utførte fremmede fortollede varer

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Angler og hekter
2 Angler og vekter
3 Anis
4 Baj textilnet.dk
5 Bankebygg lokalhistoriewiki.no
6 Bek
7 Bendler ordnet.dk
8 Blauholt
9 Bly
10 Blår lokalhistoriewiki.no
11 Brennevin, av korn
12 Brennevin, fransk
13 Brød
14 Bygg ordnet.dk
15 Bygg, dansk
16 Bygg, fremmed
17 Byggmel
18 Byggryn
19 Dreiel textilnet.dk
20 Erter
21 Erter, danske
22 Erter, fremmede
23 Filer
24 Fjær
25 Flanell
26 Hamp
27 Hatter, laget lokalt
28 Hatter, regnhatter
29 Havre
30 Havre, dansk
31 Havre, fremmed
32 Havre, norsk
33 Havremel
34 Humle
35 Hvete
36 Hvete, opplag
37 Hvetemel
38 Indigo
39 Kaffebønner
40 Kalemank lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
41 Kamelot lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
42 Kattun lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
43 Kirsey lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
44 Klede
45 Knapper
46 Knapper av horn
47 Kniver
48 Kork
49 Kork, propper
50 Krutt, fabrikert lokalt
51 Krydder og kramvarer
52 Lerret textilnet.dk
53 Lerret, bielefeld lokalhistoriewiki.no
54 Lerret, sleslerret lokalhistoriewiki.no
55 Lin ordnet.dk
56 Luer av ull
57 Malt
58 Malt, dansk
59 Malt, fremmed
60 Mandler
61 Mjød
62 Nürnbergerkram
63 Nåler
64 Nåler, synåler
65 Olmerduk lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
66 Piper, tobakkspiper
67 Risengryn
68 Rom
69 Rosiner
70 Rug
71 Rug, dansk
72 Rug, fremmed
73 Rug, innenriks
74 Rugmel
75 Salt
76 Salt, Cadis
77 Salt, fransk
78 Salt, spansk
79 Sars
80 Seilduk
81 Seilduk, klaverduk
82 Sikori ordnet.dk
83 Sirs lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
84 Sirup
85 Sitroner
86 Sko og støvler
87 Slipesteiner ordnet.dk
88 Steinkull
89 Sukker
90 Svisker
91 Såpe, hvit
92 Såpe, lokalt produsert
93 Takstein
94 Tauverk, spunnet lokalt
95 Tjære, fremmed
96 Tjære, norsk
97 Tobakk, fabrikert lokalt
98 Tobakk, fabrikkert
99 Tobakk, spunnet
100 Tobakk, spunnet, hjemmespunnet
101 Tobakksblader
102 Tråd
103 Tørklær
104 Tørklær, lerret
105 Vadmel
106 Vin, fransk
107 Vin, madeira
108 Vitriol ordnet.dk