Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Romsdalen

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Brennevin, av korn
2 Brennevin, fransk
3 Brennevin, konfiskert
4 Hamp, vrak
5 Rug
6 Salt, fransk
7 Salt, spansk
8 Sild
9 Tobakksblader
10 Vin, fransk